“mr Osomatsu” Is, Naturally, Being Was An Otome Game

brothers’ names are entirely represented in hiragana to make them easier to learn, so the “matsu” ending is put as まつ. “Osomatsu, Choromatsu, Ichimatsu, Karamatsu, Todomatsu, Jyushimatsu” In this setting, the boys are named Kusomatsu, Birimatsu, Funmatsu, Kusamatsu, Tarematsu, and Hirimatsu. Though identical, the six are proven to have different varieties of stool; Kusamatsu (Choromatsu)’s …

“mr Osomatsu” Is, Naturally, Being Was An Otome Game Read More »